Welkom bij CDA HoogeveenWelkom bij CDA HoogeveenWelkom bij CDA HoogeveenWelkom bij CDA Hoogeveen

18/10/2016CDA bespreekt asielvraagstuk

Sinds enige tijd houdt CDA Hoogeveen regelmatig themabijeenkomsten in het Schippershuus. Maandag 10 oktober werd er gesproken over het asielvraagstuk. Met als doel om de mening van de aanwezigen via de provinciale afdeling aan het landelijk partijbureau door te geven. Belangrijk in deze tijd, waarin volop nagedacht wordt over de standpunten voor de komende verkiezingen.

Raadsleden Martin Nanninga en Klaas Kroezen deden met een kort college de aftrap voor de bijeenkomst. Vervolgens werd er in groepen over een aantal stellingen gedebatteerd en niet zonder resultaat. Uit de discussies konden heldere conclusies worden getrokken. Zaterdag werden die conclusies door afdelingsvoorzitter Marten Tel en raadslid Peter Koekoek meegenomen naar Westerbork, waar vertegenwoordigers van alle Drentse CDA-afdelingen samen een brief aan Den Haag formuleerden.

Naast de omgang met vluchtelingen in Nederland werd er ook gesproken over de oorzaken van de vluchtelingenstromen. CDA Hoogeveen vindt het allereerst belangrijk dat het ontwikkelingsgeld zo wordt ingezet dat economische vluchtelingstromen tegen gegaan worden. Mensen moeten in hun eigen woonplaats goede perspectieven hebben, door bijvoorbeeld ontwikkeling van goed onderwijs, goede gezondheidzorg en goede landbouw.

Waar mensen door oorlog op de vlucht slaan, moeten zij zoveel mogelijk in de eigen regio worden opgevangen. Er moet dus ook geïnvesteerd in veilige gebieden dichtbij de thuislanden van vluchtelingen. Maar bovenal moeten alle politieke en diplomatieke middelen worden ingezet om conflicten op te lossen. Militair ingrijpen in interne conflicten en burgeroorlogen heeft zeker niet de voorkeur.

De aanwezigen spraken zich ook uit over de rol van de Europese Unie. Het vluchtelingenvraagstuk is niet alleen een Nederlands vraagstuk, maar moet in Europees worden opgelost. Ook een gezamenlijke bescherming van de Europese grenzen hoort daarbij, net als hulp aan de Zuid-Europese landen bij de eerste opvang van vluchtelingen.

Vluchtelingen in Nederland ten slotte moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun status. Bovendien moeten zij zich zo snel mogelijk weer kunnen ontwikkelen, door snel toegang te krijgen tot bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk en taalcursussen. Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen.

Nanninga: ‘We kijken terug op een geslaagde avond. Een aantal punten zullen zeker terugkomen in de verkiezingscampagne van het CDA.’ Kroezen voegt er aan toe: ‘Hoogeveen levert nu al haar steentje bij aan het asielvraagstuk. De gemeente Hoogeveen slaagt er in om de asielzoekers vrij snel een huurwoning te verstrekken. Ook het aantal Hoogeveense vrijwilligers dat zich inzet voor het AZC is hartverwarmend en verdient een grote pluim.’

18-10-2016

Klaas Kroezen