Welkom bij CDA HoogeveenWelkom bij CDA HoogeveenWelkom bij CDA HoogeveenWelkom bij CDA Hoogeveen

03/12/2016CDA brengt opnieuw duurzaamheid onder de aandacht

Woensdag 23 november hield CDA Hoogeveen, samen met CDA De Wolden, een algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens de vergadering werd uitgebreid stil gestaan bij het thema duurzaamheid en daar is alle reden voor. Er is namelijk veel aan de hand op het gebied van duurzaamheid.

Internationale en lokale aandacht
Sinds vorig jaar december is door het klimaatakkoord van Parijs de aandacht voor het duurzaamheidvraagstuk toegenomen. Er zijn internationale afspraken gemaakt om opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit jaar is er bovendien een energieakkoord in Nederland gesloten. En in het collegeprogramma ‘Kijken in kansen’ staat dat gemeente Hoogeveen zich wil inzetten voor een duurzame ontwikkeling.

Van grote doelen naar lokale initiatieven
De grote vraag bij duurzaamheid is wat het CDA betreft: hoe zet je grote globale doelen om in lokale initiatieven en activiteiten? Op 30 juni diende CDA Hoogeveen, samen met de CU en GB, al een motie in om duurzaamheid meer zichtbaar en samenhangend te maken in het beleid van de gemeente. Die motie werd toen breed gesteund in de Hoogeveense raad. Tijdens de gezamenlijke ledenvergaderingen werd hier dieper op in gegaan door verschillende sprekers. Eén inleiding werd verzorgd door de energiecoöperatie Reestdal en de tweede spreker was Bert Willigenburg. Willigenburg gaf de aanwezige toehoorders vooral de boodschap mee dat een beter milieu begint bij jezelf, waarbij hij zijn visie op het voedselvraagstuk gaf. Na de inleidingen werd er gediscussieerd met de zaal.

Niet zweverig, maar concreet
Beide afdelingsvoorzitters, Henk Lammers (De Wolden) en Marten Tel (Hoogeveen) konden na afloop terug kijken op een avond waarop duurzaamheid opnieuw onder de aandacht werd gebracht en ook handen en voeten kreeg. ‘Voor het CDA is dat erg belangrijk,’ aldus CDA-raadslid en woordvoerder duurzaamheid Klaas Kroezen. ‘Duurzaamheid moet niet iets zweverigs zijn en een ver-van-je-bed-show; we moeten er op een nuchtere, concrete manier zelf mee aan de slag kunnen.’

03-12-2016

Klaas Kroezen